Skip to content

Loonadministratie en personeelsadministratie

Het voeren van een financiële administratie is een ding; een loonadministratie is een andere. Vandaar dat veel bedrijven die zelf over een financiële administratie beschikken, voor de loonadministratie gebruik maken van onze kennis, expertise en diensten. Voor loonadministratie en personeelsadministratie is specifieke kennis nodig die ook regelmatig moet worden bijgehouden, omdat wet- en regelgeving op dit vlak voortdurend veranderen.

Loonadministratie

Loonadministratie is een vak apart en daar hebben we dan ook specialisten voor in huis. U kunt ons uw loonadministratie laten opzetten, optimaliseren en wij kunnen het volledig voor u uitvoeren. Dat betekent concreet dat wij de verwerking van de loonstroken (maandelijks of per vier weken), het indienen van de aangiften loonheffingen, het contact met de belastingdienst en de pro-forma loonberekeningen voor u verzorgen. Het enige wat we van u vragen, is het tijdig aanleveren van de (maandelijkse) loonmutaties.

Personeelsadministratie

Personeelsadministratie gaat een stapje verder dan loonadministratie. In een personeelsadministratie worden ook de arbeidscontracten, identiteitsbewijzen en loonbelastingverklaring vastgelegd en bewaard. Ook aanverwante zaken als een leaseauto, het pensioen en andere afspraken, vergoedingen, regelingen of contracten worden hierin opgemaakt en vastgelegd. Wij verzorgen de loonadministratie en personeelsadministratie in één systeem, zodat er eenvoudig overzichten en rapportages kunnen worden gemaakt.

Meer weten over de mogelijkheden van loonadministratie en personeelsadministratie? Kijk dan op de website van LoonBIJBVO.

Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie of een afspraak: